Εγχειρίδια - Ορολογία Καθαρισμού

Το cleaning.gr εκπροσωπόντας τα μεγαλύτερα ινστιτούτα κατάρτισης επαγγελματικού καθαρισμού  έχει αναλάβει από το 2002 την διερμηνεία πολλών εγχειριδίων. Η γνώση της διεθνούς ορολογίας του επαγγελματικού καθαρισμού από τα στελέχη της εταιρίας, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την ορθή μεταφορά τεχνικών όρων καθαρισμού, που περιέχονται στα εγχειρίδια που ανέλαβε να μεταφράσει  στα Ελληνικά η εταιρία μας.

Α) Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Woolsafe Organization
   - Εξετάσεις Αξιολόγησης Woolsafe Organization

B) Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης IICRC καθαρισμού υφασμάτων επίπλωσης έκδοση 1997
   - Εξετάσεις αξιολόγησης έκδοση 2001

Γ) Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης IICRC , καθαρισμού μοκετών έκδοση 2006
   - Εξετάσεις Αξιολόγησης έκδοση 2002

Δ) Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης IICRC , καθαρισμού μοκετών επαγγελματικών χώρων έκδοση 2002
   - Εξετάσεις Αξιολόγησης έκδοση 2002

Ε) Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Chemspec Τεχνικές Χρωματικής Επιδιόρθωσης υφασμάτινων επιφανειών έκδοση 2000